دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) ALPHA سر معمولي

آلفا با قطر 135

آلفا با قطر 135

49,700 تومان
مشخصات محصول
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
عمليات حرارتي کويينچ و تمپر
برند محصول NKG
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
رنگ مشکی
قطر برحسب ميليمتر 135
نوع سر معمولي
نام لاتين کمپاني سازنده چکش ALPHA
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش