دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) ALPHA سر معمولي

آلفا با قطر 135

آلفا با قطر 135

49,700 تومان
مشخصات محصول
شرکت توليدکننده محصول گروه صنعتي نوين کاوه
نام لاتين کمپاني سازنده چکش ALPHA
نوع سر معمولي
نام فارسي چکش آلفا با قطر 135
طول برحسب ميليمتر 1200
نام لاتين چکش ALPHA
نام فارسي کمپاني سازنده چکش آلفا
قطر برحسب ميليمتر 135
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش