دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) DAEMO B 250 سر معمولی

دمو بي 250 قطر 145

دمو بي 250 قطر 145

61,300 تومان
مشخصات محصول
نام لاتين کمپاني سازنده چکش DAEMO
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
مدت ضمانت 2 سال
برند محصول NKG
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
طول برحسب ميليمتر 1300
دسته قطر 135-150
قطر برحسب ميليمتر 145
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش