دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) DAEMO B 250 سر الماسه فورج

دمو بي 250 قطر 145

دمو بي 250 قطر 145

66,800 تومان
مشخصات محصول
قطر برحسب ميليمتر 145
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
نام لاتين چکش DAEMO B 250
مدت ضمانت 2 سال
طول برحسب ميليمتر 1300
دسته قطر 135-150
عمليات حرارتي کويينچ و تمپر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش دمو
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش