دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) DAEMO B 230 سر شياردار

دمو بي 230 قطر 140

دمو بي 230 قطر 140

57,700 تومان
مشخصات محصول
نوع سر سر شياردار
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
طول برحسب ميليمتر 1200
نام لاتين کمپاني سازنده چکش DAEMO
نام فارسي چکش دمو بي 230 قطر 140
نام لاتين چکش DAEMO B 230
نام فارسي کمپاني سازنده چکش دمو
دسته قطر 135-150
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش