دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) DAEMO DMB 250 سر الماسه فورج

دمو 250 قطر 145

دمو 250 قطر 145

66,800 تومان
مشخصات محصول
نوع سر سر الماسه فورج
نام لاتين چکش DAEMO DMB 250
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
دسته قطر 135-150
قطر برحسب ميليمتر 145
عمليات حرارتي کويينچ و تمپر
شرکت توليدکننده محصول گروه صنعتي نوين کاوه
طول برحسب ميليمتر 1300
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش