دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) DAEMO DMB 230 سر معمولي

دمو 230 قطر 135

دمو 230 قطر 135

51,500 تومان
مشخصات محصول
نام فارسي چکش دمو 230 قطر 135
دسته قطر 135-150
طول برحسب ميليمتر 1250
قطر برحسب ميليمتر 135
ويژگي ضدسايش
نام فارسي کمپاني سازنده چکش دمو
برند محصول NKG
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش