دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) DB C120 سر معمولي

DB C120

DB C120

84,900 تومان
مشخصات محصول
طول برحسب ميليمتر 1450
نام فارسي کمپاني سازنده چکش دي بي تک
برند محصول NKG
ويژگي ضدسايش
مدت ضمانت 2 سال
قطر برحسب ميليمتر 160
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
نوع سر معمولي
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش