دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) DB C120 سر شياردار

DB C120

DB C120

87,100 تومان
مشخصات محصول
نام لاتين چکش DB C120
عمليات حرارتي کويينچ و تمپر
مدت ضمانت 2 سال
نوع سر سر شياردار
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
طول برحسب ميليمتر 1450
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
قطر برحسب ميليمتر 160
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش