دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) DB C120 سر الماسه فورج

DB C120

DB C120

90,400 تومان
مشخصات محصول
دسته قطر 150-165
نوع سر سر الماسه فورج
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
شرکت توليدکننده محصول گروه صنعتي نوين کاوه
نام لاتين کمپاني سازنده چکش DB TECH
ويژگي ضدسايش
مدت ضمانت 2 سال
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش