دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) DB C120 سر الماسه فورج

DB C120

DB C120

90,400 تومان
مشخصات محصول
نام لاتين چکش DB C120
برند محصول NKG
دسته قطر 150-165
نوع سر سر الماسه فورج
طول برحسب ميليمتر 1450
نام فارسي چکش -
ويژگي ضدسايش
مدت ضمانت 2 سال
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش