دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) DB G80S سر شياردار

DB G80S

DB G80S

51,900 تومان
مشخصات محصول
برند محصول NKG
نام لاتين کمپاني سازنده چکش DB TECH
ويژگي ضدسايش
دسته قطر 135-150
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
نوع سر سر شياردار
نام فارسي چکش -
نام لاتين چکش DB G80S
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش