دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) DB G80S سر الماسه فورج

DB G80S

DB G80S

55,200 تومان
مشخصات محصول
نام لاتين چکش DB G80S
شرکت توليدکننده محصول گروه صنعتي نوين کاوه
نام فارسي چکش -
نام لاتين کمپاني سازنده چکش DB TECH
برند محصول NKG
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
رنگ مشکی
نام فارسي کمپاني سازنده چکش دي بي تک
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش