دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) DOSAN 170 سرمعمولي

دوسان 170

دوسان 170

49,600 تومان
مشخصات محصول
شرکت توليدکننده محصول گروه صنعتي نوين کاوه
ويژگي ضدسايش
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
قطر برحسب ميليمتر 134.5
نوع سر معمولي
نام لاتين کمپاني سازنده چکش DOSAN
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
نام فارسي کمپاني سازنده چکش دوسان
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش