دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) F22 سرمعمولي

F22

F22

49,600 تومان
مشخصات محصول
طول برحسب ميليمتر 1200
مدت ضمانت 2 سال
ويژگي ضدسايش
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
دسته قطر 125-135
برند محصول NKG
نام لاتين چکش F22
نام لاتين کمپاني سازنده چکش FURUKAWA
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش