دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) F22 سر شياردار

F22

F22

51,800 تومان
مشخصات محصول
طول برحسب ميليمتر 1200
نام لاتين چکش F22
ويژگي ضدسايش
قطر برحسب ميليمتر 134.5
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
نوع سر سر شياردار
برند محصول NKG
نام فارسي چکش -
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش