دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) F45 سر معمولي

F45

F45

89,300 تومان
مشخصات محصول
نام فارسي چکش -
مدت ضمانت 2 سال
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
نوع سر معمولي
ويژگي ضدسايش
برند محصول NKG
نام لاتين چکش F45
قطر برحسب ميليمتر 164
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش