دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) F45 سر شياردار

F45

F45

91,500 تومان
مشخصات محصول
برند محصول NKG
نام فارسي کمپاني سازنده چکش فوروکاوا
نام لاتين چکش F45
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
مدت ضمانت 2 سال
قطر برحسب ميليمتر 164
ويژگي ضدسايش
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش