دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) F45 سر الماسه فورج

F45

F45

94,800 تومان
مشخصات محصول
برند محصول NKG
طول برحسب ميليمتر 1500
مدت ضمانت 2 سال
نام فارسي چکش -
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
دسته قطر 150-165
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
شرکت توليدکننده محصول گروه صنعتي نوين کاوه
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش