دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) INDICO 2500 سر شياردار

اينديکو 2500

اينديکو 2500

49,300 تومان
مشخصات محصول
ويژگي ضدسايش
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
نام لاتين کمپاني سازنده چکش INDICO
قطر برحسب ميليمتر 130
نام لاتين چکش INDICO 2500
دسته قطر 125-135
برند محصول NKG
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش