دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) INDICO 2500 سر شياردار

اينديکو 2500

اينديکو 2500

49,300 تومان
مشخصات محصول
دسته قطر 125-135
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
شرکت توليدکننده محصول گروه صنعتي نوين کاوه
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
نام فارسي کمپاني سازنده چکش اينديکو
نوع سر سر شياردار
قطر برحسب ميليمتر 130
نام لاتين چکش INDICO 2500
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش