دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) INDICO 3000 سر معمولي

اينديکو 3000

اينديکو 3000

57,500 تومان
مشخصات محصول
برند محصول NKG
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
نام فارسي چکش اينديکو 3000
نام فارسي کمپاني سازنده چکش اينديکو
نام لاتين کمپاني سازنده چکش INDICO
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
رنگ مشکی
مدت ضمانت 2 سال
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش