دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) INDICO 3000 سر شياردار

اينديکو 3000

اينديکو 3000

59,700 تومان
مشخصات محصول
نام لاتين چکش INDICO 3000
برند محصول NKG
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
نام فارسي کمپاني سازنده چکش اينديکو
نام لاتين کمپاني سازنده چکش INDICO
طول برحسب ميليمتر 1250
ويژگي ضدسايش
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش