دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) INDICO 3000 سر الماسه فورج

اينديکو 3000

اينديکو 3000

63,000 تومان
مشخصات محصول
طول برحسب ميليمتر 1250
عمليات حرارتي کويينچ و تمپر
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
ويژگي ضدسايش
نام لاتين چکش INDICO 3000
برند محصول NKG
مدت ضمانت 2 سال
نام فارسي چکش اينديکو 3000
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش