دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) INDICO 3000 سر الماسه فورج

اينديکو 3000

اينديکو 3000

63,000 تومان
مشخصات محصول
دسته قطر 135-150
نوع سر سر الماسه فورج
طول برحسب ميليمتر 1250
نام فارسي چکش اينديکو 3000
قطر برحسب ميليمتر 140
نام لاتين چکش INDICO 3000
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
شرکت توليدکننده محصول گروه صنعتي نوين کاوه
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش