دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) INDICO 3500 معمولي

اينديکو 3500

اينديکو 3500

61,300 تومان
مشخصات محصول
نام لاتين چکش INDICO 3500
برند محصول NKG
طول برحسب ميليمتر 1300
شرکت توليدکننده محصول گروه صنعتي نوين کاوه
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
رنگ مشکی
نام لاتين کمپاني سازنده چکش INDICO
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش