دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) INDICO 3500 سر شياردار

اينديکو 3500

اينديکو 3500

63,500 تومان
مشخصات محصول
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
دسته قطر 135-150
قطر برحسب ميليمتر 145
نام لاتين چکش INDICO 3500
نام فارسي کمپاني سازنده چکش اينديکو
نام فارسي چکش اينديکو 3500
شرکت توليدکننده محصول گروه صنعتي نوين کاوه
نام لاتين کمپاني سازنده چکش INDICO
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش