دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) INDICO 3500 سر الماسه فورج

اينديکو 3500

اينديکو 3500

66,800 تومان
مشخصات محصول
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
رنگ مشکی
نوع سر سر الماسه فورج
نام لاتين کمپاني سازنده چکش INDICO
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
برند محصول NKG
نام فارسي چکش اينديکو 3500
قطر برحسب ميليمتر 145
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش