دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) TOR 23 سر معمولي

کومک تور 23

کومک تور 23

44,600 تومان
مشخصات محصول
برند محصول NKG
دسته قطر 125-135
نام فارسي کمپاني سازنده چکش کومک
مدت ضمانت 2 سال
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
عمليات حرارتي کويينچ و تمپر
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
قطر برحسب ميليمتر 125
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش