دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) TOR 23 سر شياردار

کومک تور 23

کومک تور 23

46,800 تومان
مشخصات محصول
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
نام لاتين کمپاني سازنده چکش KOMAC
قطر برحسب ميليمتر 125
نوع سر سر شياردار
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
مدت ضمانت 2 سال
طول برحسب ميليمتر 1100
نام فارسي کمپاني سازنده چکش کومک
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش