دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) KRUPP سر الماسه فورج

KWANGLIM 120

KWANGLIM 120

5,000 تومان
مشخصات محصول
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
قطر برحسب ميليمتر 120
مدت ضمانت 2 سال
طول برحسب ميليمتر -
نوع سر معمولي
نام لاتين چکش KWANGLIM 120
نام لاتين کمپاني سازنده چکش KWANGLIM
ويژگي ضدسايش
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش