دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) KWANGLIM 120 سر شياردار

KWANGLIM 120

KWANGLIM 120

10,500 تومان
مشخصات محصول
طول برحسب ميليمتر -
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
مدت ضمانت 2 سال
نام لاتين چکش KWANGLIM 120
نام فارسي چکش کوانگليم قطر 120
برند محصول NKG
عمليات حرارتي کويينچ و تمپر
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش