دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) KWANGLIM 135 سر معمولي

KWANGLIM 135

KWANGLIM 135

51,900 تومان
مشخصات محصول
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
برند محصول NKG
مدت ضمانت 2 سال
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
نام لاتين کمپاني سازنده چکش KWANGLIM
طول برحسب ميليمتر 1200
دسته قطر 135-150
عمليات حرارتي کويينچ و تمپر
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش