دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) KWANGLIM 135 سر شياردار

KWANGLIM 135

KWANGLIM 135

55,200 تومان
مشخصات محصول
نام فارسي چکش کوانگليم قطر 135
عمليات حرارتي کويينچ و تمپر
دسته قطر 135-150
نام لاتين چکش KWANGLIM 135
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
شرکت توليدکننده محصول گروه صنعتي نوين کاوه
نام فارسي کمپاني سازنده چکش کوانگليم
ويژگي ضدسايش
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش