دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) MS 35 AT سر معمولي

MS 35 AT

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) MS 35 AT سر معمولي

MS 35 AT

1,500 تومان
مشخصات محصول
ويژگي ضدسايش
طول برحسب ميليمتر 1500
نوع سر سر شياردار
مدت ضمانت 2 سال
قطر برحسب ميليمتر 164
نام لاتين چکش MS 35 AT
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
رنگ مشکی
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش