دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) MS 35 AT سر الماسه فورج

MS 600

MS 600

47,100 تومان
مشخصات محصول
عمليات حرارتي کويينچ و تمپر
نام لاتين چکش MS 600
برند محصول NKG
نوع سر معمولي
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
نام لاتين کمپاني سازنده چکش MSB
قطر برحسب ميليمتر 130
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش