دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) MS 600 سر الماسه فورج

MS 200

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) MS 600 سر الماسه فورج

MS 200

49,700 تومان
مشخصات محصول
نام لاتين چکش MS 200
طول برحسب ميليمتر 1200
نام لاتين کمپاني سازنده چکش MSB
نام فارسي کمپاني سازنده چکش ام اس بي
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
دسته قطر 135-150
عمليات حرارتي کويينچ و تمپر
برند محصول NKG
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش