دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) SAGA 300 سر شياردار

NPK

NPK

34,600 تومان
مشخصات محصول
نام فارسي کمپاني سازنده چکش ان پي کا
طول برحسب ميليمتر 900
قطر برحسب ميليمتر 103
نام لاتين چکش NPK
ويژگي ضدسايش
دسته قطر 95-125
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
شرکت توليدکننده محصول گروه صنعتي نوين کاوه
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش