دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) SAGA 300 سر الماسه فورج

NPK

NPK

36,800 تومان
مشخصات محصول
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
دسته قطر 95-125
نام لاتين کمپاني سازنده چکش NPK
نام لاتين چکش NPK
نوع سر سر شياردار
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
طول برحسب ميليمتر 900
رنگ مشکی
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش