دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) NPK H8 سر معمولي

NPK H8

NPK H8

44,500 تومان
مشخصات محصول
برند محصول NKG
نام فارسي چکش -
ويژگي ضدسايش
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
دسته قطر 95-125
نام فارسي کمپاني سازنده چکش ان پي کا
قطر برحسب ميليمتر 114
شرکت توليدکننده محصول گروه صنعتي نوين کاوه
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش