دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) NPK H8 سر شياردار

NPK H14

NPK H14

74,600 تومان
مشخصات محصول
دسته قطر 150
نام فارسي کمپاني سازنده چکش ان پي کا
نام لاتين کمپاني سازنده چکش NPK
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
قطر برحسب ميليمتر 155
شرکت توليدکننده محصول گروه صنعتي نوين کاوه
برند محصول NKG
عمليات حرارتي کويينچ و تمپر
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش