دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) NPK H14 سر معمولي

NPK H14

NPK H14

80,100 تومان
مشخصات محصول
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
نام لاتين چکش NPK H14
مدت ضمانت 2 سال
شرکت توليدکننده محصول گروه صنعتي نوين کاوه
ويژگي ضدسايش
طول برحسب ميليمتر 1400
نام فارسي کمپاني سازنده چکش ان پي کا
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش