دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) NPK H14 سر الماسه فورج

NPK H120

NPK H120

63,500 تومان
مشخصات محصول
دسته قطر 135-150
عمليات حرارتي کويينچ و تمپر
نام فارسي چکش -
قطر برحسب ميليمتر 145
ويژگي ضدسايش
طول برحسب ميليمتر 1300
نام لاتين کمپاني سازنده چکش NPK
نوع سر سر شياردار
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش