دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) NPK H120 سر الماسه فورج

NPK GH9

NPK GH9

44,800 تومان
مشخصات محصول
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
نام فارسي کمپاني سازنده چکش ان پي کا
دسته قطر 135-150
نوع سر سر شياردار
نام لاتين کمپاني سازنده چکش NPK
ويژگي ضدسايش
نام لاتين چکش NPK GH9
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش