دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) NPK GH9 معمولي

NPK GH9

NPK GH9

50,100 تومان
مشخصات محصول
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
نام لاتين کمپاني سازنده چکش NPK
طول برحسب ميليمتر 1300
رنگ مشکی
ويژگي ضدسايش
نوع سر سر الماسه فورج
قطر برحسب ميليمتر 145
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش