دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) NPK GH9 سر شياردار

NPK E210B

NPK E210B

5,000 تومان
مشخصات محصول
رنگ مشکی
نام فارسي کمپاني سازنده چکش ان پي کا
طول برحسب ميليمتر 1300
نام لاتين کمپاني سازنده چکش NPK
دسته قطر 135-150
برند محصول NKG
عمليات حرارتي کويينچ و تمپر
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش