دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) NPK E210B سر معمولي

NPK E210B

NPK E210B

10,500 تومان
مشخصات محصول
نام لاتين کمپاني سازنده چکش NPK
طول برحسب ميليمتر 1300
نوع سر سر الماسه فورج
نام لاتين چکش NPK E210B
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
دسته قطر 135-150
مدت ضمانت 2 سال
شرکت توليدکننده محصول گروه صنعتي نوين کاوه
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش