دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) NPK E210B سر معمولي

NPK E210B

NPK E210B

10,500 تومان
مشخصات محصول
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
برند محصول NKG
نام لاتين کمپاني سازنده چکش NPK
طول برحسب ميليمتر 1300
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
قطر برحسب ميليمتر 145
دسته قطر 135-150
نام لاتين چکش NPK E210B
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش