دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) NPK E210B سر شياردار

OKB 1500

OKB 1500

41,400 تومان
مشخصات محصول
نام لاتين چکش OKB 1500
ويژگي ضدسايش
مدت ضمانت 2 سال
شرکت توليدکننده محصول گروه صنعتي نوين کاوه
نام فارسي کمپاني سازنده چکش او کا بي
عمليات حرارتي کويينچ و تمپر
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
نام فارسي چکش او کا بي 1500
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش