دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) NPK E210B سر شياردار

OKB 1500

OKB 1500

41,400 تومان
مشخصات محصول
شرکت توليدکننده محصول گروه صنعتي نوين کاوه
دسته قطر 95-125
نوع سر معمولي
طول برحسب ميليمتر 1050
نام فارسي کمپاني سازنده چکش او کا بي
ويژگي ضدسايش
نام فارسي چکش او کا بي 1500
مدت ضمانت 2 سال
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش