دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) OKB 1500 سر شياردار

OKB 2000

OKB 2000

5,000 تومان
مشخصات محصول
عمليات حرارتي کويينچ و تمپر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش او کا بي
برند محصول NKG
مدت ضمانت 2 سال
قطر برحسب ميليمتر 135
نوع سر معمولي
نام لاتين کمپاني سازنده چکش OK TECH
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش