دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) OKB 2000 سر شياردار

OKADA TOP205

OKADA TOP205

49,700 تومان
مشخصات محصول
ويژگي ضدسايش
طول برحسب ميليمتر 1200
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
دسته قطر 135-150
رنگ مشکی
قطر برحسب ميليمتر 135
نام لاتين کمپاني سازنده چکش OKADA
نوع سر معمولي
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش