دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) OKB 2000 سر الماسه فورج

OKADA TOP205

OKADA TOP205

51,900 تومان
مشخصات محصول
مدت ضمانت 2 سال
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
رنگ مشکی
قطر برحسب ميليمتر 135
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
نام لاتين چکش OKADA TOP205
نام لاتين کمپاني سازنده چکش OKADA
طول برحسب ميليمتر 1200
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش