دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) OKB 2000 سر الماسه فورج

OKADA TOP205

OKADA TOP205

51,900 تومان
مشخصات محصول
نام فارسي کمپاني سازنده چکش اوکادا
نام لاتين چکش OKADA TOP205
نام لاتين کمپاني سازنده چکش OKADA
نوع سر سر شياردار
قطر برحسب ميليمتر 135
مدت ضمانت 2 سال
دسته قطر 135-150
عمليات حرارتي کويينچ و تمپر
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش