دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) OKADA TOP205 سر معمولي

OKADA TOP205

OKADA TOP205

55,200 تومان
مشخصات محصول
شرکت توليدکننده محصول گروه صنعتي نوين کاوه
طول برحسب ميليمتر 1200
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
دسته قطر 135-150
رنگ مشکی
نام لاتين کمپاني سازنده چکش OKADA
نام فارسي چکش اوکادا تاپ 205
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش