دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) OKADA TOP205 سر شياردار

OMAL 2500

OMAL 2500

44,400 تومان
مشخصات محصول
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
نام فارسي چکش اومل 2500
برند محصول NKG
طول برحسب ميليمتر 1100
مدت ضمانت 2 سال
شرکت توليدکننده محصول گروه صنعتي نوين کاوه
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
نام لاتين کمپاني سازنده چکش OMAL
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش