دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) OKADA TOP205 سر شياردار

OMAL 2500

OMAL 2500

44,400 تومان
مشخصات محصول
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
رنگ مشکی
دسته قطر 95-125
مدت ضمانت 2 سال
طول برحسب ميليمتر 1100
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
نام لاتين کمپاني سازنده چکش OMAL
برند محصول NKG
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش