دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) OKADA TOP205 سر الماسه فورج

OMAL 2500

OMAL 2500

49,900 تومان
مشخصات محصول
برند محصول NKG
مدت ضمانت 2 سال
قطر برحسب ميليمتر 123
نام لاتين کمپاني سازنده چکش OMAL
شرکت توليدکننده محصول گروه صنعتي نوين کاوه
عمليات حرارتي کويينچ و تمپر
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
نام فارسي چکش اومل 2500
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش